Понеделник, 06 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Георги – член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето – „Моята цел е да покажа, че ние децата от ЦНСТ не сме различни.”

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 23 Октомври 2018 20:09

   

  Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател.

  Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе второто си редовно заседание за 2018 г. в началото на месец октомври в гр. Пловдив. В него се включиха 46 момчета и момичета - титулярния състав, новоизбраните членове и техните заместници.

  Основна тема на дискусията бе Национална стратегия за детето 2019-2030 в нейните пет основни тематични области.

  Момичетата и момчетата доказаха, че има причина мнението им да бъде чуто при изготвянето на толкова важен национален документ. Повече информация за проведеното заседание и Националната стратегия може да се получи на електронната страница на ДАЗД.

   

  Един от членовете на Съвета на децата е Георги.

  Георги е на 14 години и живее в Център за настаняване от семеен тип. Той е ученик в Професионална гимназия по транспорт, обича спорта, вълнува се от всички съвременни тийнейджърски въпроси и има отношение към социалните теми.

   

  С Георги разговаря Екатерина Костова.

  Екатерина: Разкажи как беше за теб да участваш в заседанието на Съвета на децата, което се проведе в рамките на три дни и се обсъждаха различни въпроси и изработвахте нагледни материали … разказвай ти.

   

  Георги: Работата беше от 10 сутринта до 6 вечерта, въпреки това не усещахме умора, защото искахме да го правим. Мястото и компанията, в която бях, около всички тези деца, още повече ме надъхва да кажа всички тези неща, които казах и казвам. Обстановката кара всички да са активни и да кажат на хората от България и света, че децата в днешно време могат да направят толкова много неща, да се чува и зачита тяхното мнение. Надявам се нашите искания и предложения да бъдат изпълнени, защото ние не искаме толкова много, искаме просто да улесним живота на децата.

   

  Екатерина: Много е важно да се чуе от гледната точка на децата, а не от това което възрастните си мислят че децата искат.

   

  Георги: Да, защото ние сме с две различни гледни точки. Ние, децата, можем да кажем как се чувства едно дете в даден момент, защото за един възрастен, неговият живот не и лесен, но предвид че има опит му е малко по-лесно да се справя, докато едно дете трябва да се бори.

   

  Екатерина: Звучи ми като много вълнуващо преживяване …

   

  Георги: Аз още когато си подавах кандидатурата беше много вълнуващо, докато чаках дали съм избран също много вълнения, след избирането ми пак много вълнения и на тази среща също имаше много вълнения. Всички тези емоции ме държат „запален” и аз искам постоянно да правя нещо хубаво.

   

  Екатерина: Ти успя ли кажеш всичко, което според тебе беше важно да се каже на тази среща?

   

  Георги: Да. Аз си поставих една цел и мисля, че ще успея да я реализирам с помощ от Съвета.

   

  Екатерина: Според теб кое е най-важно за децата?

   

  Георги: Едно дете трябва да има сигурност; образованието да е на първо място за него. За едно дете е много важно неговото здравословно състояние, как се чувства в средата, в която живее и как се чувства в средата, в която се движи. Моята цел, която си поставих и искам да реализирам при участието си в Съвета на децата, е да покажа на децата в България, че ние децата от ЦНСТ не сме по-малоценни от децата, които живеят с родителите си и получават всичко от родителите си. Ние не сме нито повече, нито по-малко, ние сме равни и аз мисля, че трябва това да е така, а не някое дете да се чувства засрамено и зле, защото е от Дом, а приятелят му, връстникът му е при родителите си. Не, напротив, те са на едно ниво и трябва да се подкрепят взаимно, защото това в момента в България не е така и аз го знам от личен опит.

   

  Екатерина: Всъщност за теб е важно да няма разлика между децата заради това че в момента поради някаква причина не живеят в семействата си. Те могат да учат наравно с другите и мнението им е толкова важно колкото и това на другите деца

   

  Георги: Да.

   

  Екатерина: А сега имаш ли следващи ангажименти към съвета на децата

   

  Георги: Имам, те са желателни, но аз искам да ги изпълня. От 12 до 16 ноември е седмица на толерантността и смятам да отида в някои училища, като едно от тях е бившето ми – малцинствено училище – с висок процент деца от малцинство. Искам да покажа, че те трябва да са толерантни с другите хора. Ще изнеса презентации и ще ги забавлявам с малко игри, които ще покажат, че толерантността е много важна за един човек. И след това от 20 до 26 ноември е седмица на правата на децата, намислил съм някои неща, но засега толкоз по въпроса…

   

  Георги обеща, че ще разкаже как са преминали планираните от него ангажименти и заслужава пожелания за късмет и успех.

   

  Прочетена 697 пъти Последно променена в Вторник, 23 Октомври 2018 20:27