Вторник, 23 Юли 2019

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  „И какво като съм осиновен?!” - КСУДС Пловдив - домакин на откровен разговор за живота и преживяванията на осиновеното дете

  Написана от  Публикувана в Актуално Петък, 05 Октомври 2018 09:38


  Инициативата:
  За четвърта поредна година Комплексът за социални услуги за деца и семейства участва в Национални информационни седмици на осиновяването, организирана от Българска асоциация „Осиновени и осиновители”. По време на информационните седмици се провеждат много събития в различни градове в страната, срещи с осиновени хора, семейства с осиновени деца и специалисти.
  На 04.10.2018 г. КСУДС – Пловдив

  бе домакин на дискусионна среща „И какво като съм осиновен?!” – откровен разговор за живота и преживяванията на осиновеното дете между осиновители, педагози от детски градини и училища, и професионалисти, работещи в социалната сфера.
  Темата за осиновяването и предизвикателствата, свързани с този процес е изключително актуална в навечерието на обсъждане на нова Стратегия за детето 2019 - 2030 година. Един от принципите на таза стратегия е осигуряване на равни възможности и недискриминация. В този смисъл един от съществените проблеми през последните години се очертава тайната на осиновяването, както за биологичните родители, така и за детето и неговото осиновително семейство.
  Водещ на срещата бе Дора Прангаджийска, психолог и психотерапевт с дългогодишен опит в работата с осиновители и осиновени, автор на книгата „Благодаря ти, мамо. Пътят на осиновения от гнева до прошката", представяща нейният личен опит свързан с осиновяването й.
  На срещата присъстваха родители-осиновители, педагогически съветници от училища, социални работници и психолози.

  Ето и част от темите по време на срещата:
  Много често случки, които са незначителни за повечето деца, се оказват много важни и емоционални за осиновените деца, защото докосват някаква специална част от тяхната душевност и от усещането им за света. Важно е околните да бъдем чувствителни към емоциите на децата и за търсим причината за техните реакции и поведение.
  Често пъти всички особености в поведението на детето се обясняват с това, че то е осиновено. „Детето прави така, защото е осиновено”. Специалистите смятат, че вероятно и осиновяването има значение, но е важно какво е провокирало определена проява, важно е да се търси какво се крие зад тази проява, защото това би ни дало посока за разговор и посока за работа. Това е причината някои родители да се притесняват да споделят, че детето им е осиновено, за да не стане то обект на дискриминация и да не бъде етикетирано и всяко негово действие да се обяснява с осиновяването.
  Опитът показва, че родителите не се притесняват за говорят за това че детето им е осиновено, притеснява ги да не попадне в ситуация, че всичко в поведението му се обяснява с осиновяването.
  Децата с сблъскват с изрази като „ти нямаш родители”, „ти си бил изхвърлен в кофата за боклук”, „ти си осиновен и това е мръсна дума” – това са реплики казани от деца, но вероятно идват от семейството. Настоящата инициатива цели именно информиране и промяна на нагласите, спрямо осиновяването. А училището е една добра изходна точка за работа в тази насока.
  Много е важно детето и семейството да са в комфорт с осиновяването. Трудно е да се промени целия свят и всички да са толерантни. Много по-важно и смислено е родителите и децата да се учат да бъдат устойчиви на околния свят и да имат механизми да се справят с негативните емоции (а те съпътстват всеки, дори и да не е осиновен). Ролята на родителите и на психолозите е да подкрепят детето в справянето с трудните ситуации, за изграждане на неговата идентичност и увереност в себе си.
  Децата които са осиновени са отхвърлени от своите биологични родители и страдат подсъзнателно от този факт. Много често всичко, което те правят е техният зов за любов, за зачитане на съществуването и ценността им. В много ранна възраст, те са преживели раздяла и отхвърляне, която е оставила белег. Ние можем да ги подкрепим, като изтъкване техните качества, като доказваме любовта си, като ги учим, че любовта на родителите е безусловна, „мама и татко те обичат независимо, че понякога правиш бели или нямаш отлични оценки.” Осиновените деца, цял живот изпитват страх от изоставяне и много често провокират околните, за да получат доказателство, че няма да бъдат изоставени отново.
  Участниците споделиха различни проблеми и обсъждаха реални житейски ситуации.
  Срещата завърши с уговорка за бъдещи съвместни дейности, в които социалните работници от КСУДС и специалистите от училищата, заедно със БАОО ще организират срещи и дискусии и ще работят в подкрепа на приемането на осиновените деца и улесняване на тяхната адаптация в училище.


  Малко статистика:
  Екипът на КСУДС подкрепя процесът на осиновяване в различните му етапи, като натрупаният опит е повече от 10 години.
  През 2017 г. са обучени 42 семейства на кандидат-осиновители и са подкрепени 11 семейства в период на следосиновително наблюдение.
  От началото на 2018 г. е проведено обучение за кандидат-осиновители за 9 групи с общо 50 семейства. През месец септември 2018 г. се въведе изцяло обновена обучителна програма, в съответствие с утвърдената такава от Министъра на труда и социалната политика през месец май. Освен броят на часовете, който се увеличава от 40 на 50 часа, в обучението се включват и външни специалисти - лекар и специалисти по оказване на първа долекарска помощ.
  През настоящата година са поведени 4 срещи на група за подкрепа на осиновители, в които са участвали 30 семейства.
  Към месец  октомври 2018 година екипът на Център за обществена подкрепа работи с 22 деца, вписани в регистър за осиновяване, за които се изготвя периодично оценка и характеристика; със 17 осиновени деца и 9 семейства, които са в двугодишен период на следосиновително наблюдение.

  По информация на Агенция „Социално подпомагане”:
  •    към 31.12.2017 г. броят на децата вписани в регистрите за осиновяване на територията
      на България е 2 127, а на семействата - 1486;
  •    към 31.03.2018 г. в регистъра са вписани 1 464 семейства кандидати за осиновяващи.
  •    за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. са взети 295 решения за определяне на осиновяващ за деца.

  В регионален мащаб, статистиката сочи, че броят на децата, вписани в регистър на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РДСП Пловдив е 109, от които 52 здрави и 57 деца със заболявания и/или увреждания;
  В периода от 01.01.2018г. до  30.09.2018г. са осиновени общо 28 деца, от които 18 национално с решение на Окръжен съд гр. Пловдив и 10 международно с решение на Софийски градски съд. За сравнение през миналата 2017 година са осиновени общо 38 деца, а именно: допуснато пълно осиновяване за 22 деца с решения на Окръжен съд град Пловдив и за 16 деца с решение на Софийски градски съд.
  Интересът към дискусията бе голям, а очакванията на всички са все повече и по-добре да се разбира света на осиновеното дете. Да се планират и предоставят такива услуги, които да дават отговори на повече въпроси,  да се създава среда, в която всяко дете да се чувства, обичано, щастливо и прието такова каквото е - със своите силни и слаби страни, със своята история и идентичност, със своята уникалност и неповторимост, защото "И какво като съм осиновен!?" и аз съм тук....

   

  Прочетена 316 пъти