Вторник, 14 Юли 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  След 18 години неуморен труд, едно от първите приемни семейства в България, се оттегля в заслужена почивка

  Написана от  Публикувана в Актуално Вторник, 18 Септември 2018 14:00

  През 1998 г. в България за пръв път се заговаря за приемна грижа. Кина и Атанас Петрови са едни от първите, които се осмеляват да приемат предизвикателството да бъдат приемни родители. И днес почти 20 години по-късно е време за равносметка.


  Как започва всичко? През лятото на 1999 г. Кина Петрова се включва в инициатива на БЧК в един от пловдивските домове за деца, лишени от родителска грижа. Срещата ú с децата я кара да покани едно от тях в дома си за лятото. Ставайки част от ежедневието на семейство Петрови, само след няколко дни малкото момче заявява, че не може да се върне отново в институцията и така остава при Кина и Атанас до 18-тата си година.
  По същото време стартира и първият проект по програма за приемна грижа в България, и в който семейство Петрови се включват.
  За 18 години Кина и Атанас дават дом на 4 деца с тежки житейски истории и се борят всеки ден за тяхното успешно порастване, което е придружено с редица перипетии и трудности за които те могат да разказват дълго и вълнуващо. Работата е трудна. Постиженията не са перфектни. Вероятно има и провали. Факт е обаче, че тези четири деца, вече са пълнолетни млади хора, поели по своя път и все още пазещи връзката с техния приемен дом.
  През 2018 г. семейство Петрови решават да се оттеглят от позицията си на приемни родители.
  Това дава повод на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив и на кметство Куртово Конаре да организират скромна церемония по изпращането им. На нея присъстват г-н Пиринов – кмет на с. Куртово Конаре, представители на КСУДС, приемни родители.
  Г-жа Кина Петрова сподели, че най-трудно за нея през тези години е било да придружава децата, когато се е налагало да бъдат лекувани в болници. Трудни са били ситуациите, когато не е знаела какво да направи, за да преодолее проблеми както с грижата за децата, така и с административните процедури. На въпроса дали си е мислела да се откаже, тя категорично отговори „Не, никога”.  А на въпроса как са се разбирали със съпруга си по време на грижите за децата, г-жа Петрова отговори: "Той е награда в живота ми, винаги съм разчитала на подкрепата му. Човек е нищо без стабилен партньор, на който може да се довери."
  Г-н Атанас Петров лаконично сподели, че има много за разказване. Спомня си едни много труден момент – при настаняване на едно от момчетата, то  било много подтиснато и гневно, а ключът към него бил: „Какво хубаво момче си!”. Последвала силна прегръдка и години съвместна история.
  Г-н Пиринов, кмет на Куртово Конаре, каза, че се гордее със семейство Петрови и се надява техният пример да бъде последван от още хора от тяхната общност.
  Г-жа Недка Петрова – директор на КСУДС – връчи поздравителен адрес и изказа огромни благодарности от името на целия екип на Комплекса за дългогодишното партньорство и за взаимното учене, като пожела здраве и успехи.
  Семейство Петрови се оттеглят от активна дейност като приемни родители, но техните планове не свършват с това, те ще продължат да поддържат връзка с порасналите приемни деца и да споделят своя опит.  Г-жа Кина Петрова с усмивка споделя, че би написала и книга.

   

  Прочетена 530 пъти