Петък, 07 Август 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  „Щъркелов ден” - специален ден за специални семейства

  Написана от  Публикувана в Актуално Четвъртък, 19 Април 2018 18:03

  „Щъркелов ден” е инициатива на Българска асоциация „Осиновени и осиновители” /БАОО/ и отбелязва деня, в който детето е дошло в семейството на своите родители-осиновители и това е поставило началото на общата им семейна история. Този ден се празнува с торта, подаръци и много приятели.

  Така децата и всички останали се учат, че осиновяването е специален ден от семейния календар, в който се е случило раждането на новото семейство.

  На 17.04.2018 г. КСУДС Пловдив отпразнува „Щъркелов ден” за първи път и екипът се надява това да постави началото на една хубава традиция. Празникът протече под формата на уъркшоп по фото драма, който не случайно е озаглавен „Необикновената приказка на нашето семейство” – всички семейства имаха възможност да се маскират като герои от вълшебни истории и да се снимат за спомен.
  Естествено имаше песни и танци, както и торта, както е редно на рожден ден.
  От името на домакините приветствие беше поднесено от г-жа Веселина Ботева – директор Дирекция „Социална политика” в община Пловдив и г-жа Недка Василева – Петрова – директор на КСУДС.

  Тайаната за осиновяването все още стои като предизвикателство пред обществото, в което битуват различни стериотипи и страхове. Много родители, осиновили своите деца, срещат затруднения да разговарят на тази тема, изпитват различни смесени чувства и притеснения, които не им позволяват да изживеят в пълнота щастието да бъдат родители на тяхното специално дете. Тази тайна много често не е тайна за самите деца. Разбирането на неподходяща възраст и при неподходящи условия разкрива един драматичен свят, в който детето е живяло - свят, в който всички са знаели нещо, което е било крито от него. Това разрушава доверието и силната връзка, създадена до момента. А осиновяването - това е акт, в който трите страни - биологичен родител, осиновител и дете се обединяват в името на любовта. Именно това е идеята на "Щъркелов ден"  - да представи осиновяването като повод за празник, а не като повод за тайни и притеснения.    

  През 2017 г. Центъра за обществена подкрепа към КСУДС Пловдив е работил по 70 случая на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца. Дейностите са свързани както с обучение в процеса на проучване на кандидат-осиновителите, така и с подкрепа на семействата, които вече са осиновили деца. От началото на 2018 г. стартира група за подкрепа на родители-осиновители, където се дава възможност за обсъждане на опит и трудности, споделяне на решения и дискутиране на теми, вълнуващи семействата. Групата се провежда ежемесечно и е отворена за всички, които биха желали да се включат, като информация за всяка предстояща среща се публикува на facebook-страницата на КСУДС.

  По данни на АСП в национален мащаб през последното тримесечие на 2017 г. в Регистъра на деца, които подлежат на осиновяване са включени 2127 деца. Към месец февруари 2018 г. в регистъра на кандидатите за осиновители са включени 1475 семейства. През месец февруари 2018 г. за 90 деца са определени осиновители. А това са 90 нови повода за празнуване на „Щъркелов ден”.

   

  Прочетена 639 пъти Последно променена в Петък, 20 Април 2018 13:29