Четвъртък, 26 Ноември 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Актуално

   

  20 ноември е денят на Конвенцията за правата на детето, която е приета на 20.11.1989 г. В екипът на КСУДС – Пловдив има един човек, за когото Конвенцията е като Библия. Това е г-жа Недка Петрова, директора на Комплекса, а днешният ден дава повод тя да разкаже за своя професионален път.
  Следващият текст е дълъг, но заслужава да бъде прочетен, защото е една жива история, вдъхновяваща и откровена.


  - Представете се.
  - Как мога да се представя… През измината година с децата от ЦНСТ работехме по един проект „Да сбъднем не/възможните мечти“ и тогава бях провокирана да мисля за моята детска мечта да се занимавам с мода, с дизайн и с красота. И както си мечтаех, че ще се занимавам с мода и красота, се оказах в ролята на социален работник. Завърших през 1998 г. и единственото, което знаех тогава е че няма да работя в институциите, които видях по време на студентската практика.

   

  16 ноември – Ден на толерантността.
  Толерантност – тема изключително актуална, многопосочна и важна.
  На днешния ден екипът на Центъра за обществена подкрепа проведе поредната сесия от курса „Толерантност“, който реализира в различни училища. Курсът се води от екип експерти – социални работници в Центъра за обществена подкрепа и точно днес те споделят своите впечатления.

   

  В навечерието на Европейския ден на музикотерапията - 15 ноември, се срещам с Елена Кумчева, която е музикотерапевт в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Пловдив, за да ни разкаже повече за този древен и интересен метод.

  - Какво е музикотерапия?
  - Музиката е посредник в терапията от векове и има редица примери за лечебната й сила в исторически записи и различни култури хилядолетия назад.

  Тиймбилдинг 2020

  Вторник, 27 Октомври 2020 13:29

  На 23 и 24.10.2020 г. се проведе обучение за екипно взаимодействие и традиционната ежегодна среща на целия екип на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив. В годината на 15-годишнината от създаването на КСУДС, основната тема на работните панели бе посветена именно на постиженията и предизвикателствата през тези 15 години с отправен поглед към бъдещото развитие.