Понеделник, 01 Юни 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

  Златка Чанева – ръководител ЦОП в КСУДС

  Zlatka Chaneva

   

  Моят професионален опит в социалните услуги започна през 2005 г. През месец март 2008 г. започнах работа в КСУДС. Завършила съм специалността „Социална педагогика”, бакалавърска степен. Работата в КСУДС ми даде възможността да премина поредица от обучения, свързани с работата с деца с увреждания, водене на обучения за възрастни, групи за подкрепа, водене на супервизия и др.
  В свободното си време обичам да спортувам, посещавам група за народни танци и зумба, а дългите преходи в планината ме зареждат и освобождават от напрежението. 

  Татяна Каназирска - ръководител Приемна грижа, осиновяване и групова работа – ЦОП

  Tatyana Kanazirska

   

  Работя в КСУДС от самото му създаване. Завършила съм „Начална училищна педагогика”, магистърска програма. Пряката ми дейност е насочена към подкрепа на деца настанени в институции, на рождени, осиновителски и приемни семейства. Обучител съм на кандидати за приемни родители по програма ПРАЙД и водещ на групи за подкрепа на осиновители и приемни родители.

  Вярвам, че най-доброто за детето е да расте в семейна среда и работя това да се превърне в реалност. 

   

   

  Лазар Атмаджов – социален работник, ЦОП

  Lazar Atmadjov

   

  Моят професионален опит е разнообразен. Работел съм като учител по предметите от „Философски цикъл” в СОУ „Софроний Врачански”. През 2011 г. бях хоноруван асистент по педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. В КСУДС започнах работа през месец април 2012 г. Завършил съм специалност „Педагогика” – образователна степен бакалавър. През 2013 г. завърших магистратура по специалността „Превантивна педагогика”. 

   

  Миглена Михтарска – психолог, ЦОП

  Miglena Mihtarska

  Завърших бакалавърска степен „Социална педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 г. и магистратура „Приложна психология“ през 2009 г. От 2013 г. работя в Центъра за обществена подкрепа.

   

  Милена Димитрова – социален работник, ЦОП

  Milena Dimitrova

   

  От 2007 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Социални дейности” - бакалавър и магистърска програма „Приложна психология”. Работата в Центъра за обществена подкрепа ми даде възможността да специализирам в областта на индивидуална и групова работа с деца, водя обучителни курсове за родители с реинтегрирани деца и семейства на близки и роднини с настанени деца.
  Обичам децата. Те ни правят по-добри. Да им дадем шанс за повече усмивки. 

  Надежда Николова – социален работник, ЦОП

  Nadejda Nikolova

   

  От месец март 2008г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност "Социална педагогика" - образователна степен бакалавър и специалност "Социално-превантивни и пробационни дейности" - образователна степен магистър във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".  

  Илияна Коспартова – социален работник, ЦОП

  Iliana Romova_COP

   

  Започнах работа в КСУДС през 2018 г. Завършила съм специалността „Социални дейности” и съм магистър по „Училищна психология”. В момента продължавам обучението си в парадигмата на Позитивната психотерапия. Работата в ЦОП е предизвикателство за мен, поради разнообразието на случаите, с които работя, но когато резултатите са добри, се чувствам удовлетворена.

   

   

   

   

  Николай Димчев – психолог, ЦОП

  Николай Димчев_COP

   

   

   


  Цветелина Цветкова – психолог, КСУДС

  Zvetelina Cvetkova

   

  Моят професионален опит, свързан пряко с работата в помощ на децата и семейства е от началото на 2006 г. , по- късно през месец август постъпих на работа в КСУДС. Завършила съм специалността „Специална педагогика” и съм магистър по „Приложна социална психология”. В момента продължавам обучението си за психотерапевт в Когнитивно – поведенческата парадигма. Работата в КСУДС ми дава възможността да премина поредица от обучения, свързани с работата с деца с увреждания, деца жертва на насилие, групова работа и водене на групи за родители, психодиагностика в детското развитие. Част съм от екипа, преминал обучение и подготвен за провеждане на разпит в специализирано помещение за деца, участници в правни процедури. 
  В свободното си време обичам да релаксирам с приятна музика съчетана с настроението ми, обичам мириса на планината, която ме зарежда с позитивизъм. 

   


   

  Ясен Данев – психолог, КСУДС

  Yasen Danev_2017

   

  От месец март 2016 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършил съм магистратура Детска и юношеска психология. За да опиша подхода си към работата и живота въобще, ще цитирам един от любимите ми автори Карл Г. Юнг, "Ако не осъзнаваме какво се случва вътре в нас, то отвън ни се струва, че това е съдба".